237/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus asuntotuotantoasetuksen 28 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/1993) 45 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Tätä päätöstä sovelletaan asuntolainojen korkoihin, joista on säädetty asuntotuotantoasetuksen (88/1968) 28 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin se on 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asuntotuotantoasetuksessa (205/1982) sekä helmikuun 16 päivänä 1990 asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetussa asetuksessa (173/1990).

2 §

Vuokratalon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta, asuntotuotantolain (247/1966) 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyhtiötalon rakentamista sekä mainitun lain 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua osakkeiden hankkimista varten myönnetyn asuntolainan lyhennysten maksaminen alkaa kolmen lainavuoden kuluttua ensiksi seuraavana eräpäivänä. Lyhennysten ja koron suuruus määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti:

Lainavuosi Korkoprosentti Lyhennysprosentti
(jäljellä olevasta pääomasta) (alkuperäisestä pääomasta)
1 0,5 0
2 0,5 0
3 0,5 0
4 0,5 0,5
5 0,5 0,5
6 1,0 0,5
7 1,5 0,5
8 2,5 0,5
9 2,5 0,5
10 3,0 0,5
11 3,5 1,0
12 4,0 1,0
13 4,5 1,0
14 5,5 1,0
15 6,0 1,0
16 7,0 1,0
17 7,0 1,0
18 7,0 2,0
19 7,0 2,5
20 7,0 3,0
21 7,0 9,0
22 7,0 10,0
23 7,0 10,0
24 7,0 11,0
25 7,0 13,0
26 7,0 14,0
27 7,0 15,0

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.