195/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus Latvian kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksenvoimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1996 Suomen tasavallan hallituksen ja Latvian tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 31 päivänä tammikuuta 1997 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 3 päivänä helmikuuta 1997, on voimassa 5 päivästä maaliskuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu kes kusviranomainen on Suomessa keskusrikospoliisi.

3 §

Suomen viranomaiset antavat Latvian viranomaisten pyynnöstä oikeusapua rikosasioissa siten kuin sopimuksessa on määrätty ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetussa laissa (4/94) sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetussa asetuksessa (13/94) säädetään.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1997.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 8/1997)

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.