184/1997

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1997

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/1992), sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17 päivänä toukokuuta 1994 annetulla päätöksellä (361/1994), 29 päivänä joulukuuta 1994 annetulla päätöksellä (1530/1994), ja 21 päivänä joulukuuta 1995 annetulla päätöksellä (1709/1995), liitteen osan II rn 900―1099 sekä lisäyksen IX, lisäyksen X kohdat 9―9.8 ja lisäyksen XI kohdat 9―9.8, seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1997 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: ''Kuljetus VAK-96 mukaan''.

Neuvoston direktiivi 96/49/EY; EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 25
Komission direktiivi96/87/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 45

Helsinki 20 päivänä helmikuuta 1997

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Yli-insinööri
Liisa Virtanen

LIITE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET

II OSA OSA III, LISÄYKSET, LISÄYS IX Varoituslipukkeet LISÄYS X

SÄILIÖKONTTIEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

LISÄYS XI

SÄILIÖVAUNUJEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.