182/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös lihaa sisältävän ruokajätteen käytöstä eräiden kotieläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut lihaa sisältävän ruokajätteen käytöstä eräiden kotieläinten ruokinnassa 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetun päätöksen (467/1994) 3 §:n 1 kohdan ja 5 §:n 1 momentin ja

lisännyt 2 §:ään uuden 2 momentin, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi sekä 3 §:ään uuden 5 kohdan seuraavasti:

2 §

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta sellaisen elintarviketeollisuuslaitoksen jätteeseen, joka ei missään tuotantovaiheessa käytä lihaa.


3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) ruokajätteellä kotitalouksissa, laitoskeittiöissä, ravitsemusliikkeissä ja elintarviketeollisuudessa syntyvää jätettä;


5) eläinyksiköllä samaa eläinlajia olevia eläimiä, joita pidetään samassa ilmatilassa tai tilassa, jossa on välitön ilma-, kulku- tai lannanpoistoyhteys.

5 §

Laitteistossa kuumennettua ruokajätettä saa käyttää vain kyseisellä tilalla pidettävien sikojen ja siipikarjan ruokintaan. Jos ruokajätettä käytetään kyseisten eläinten ruokintaan ulkotarhalla, esimerkiksi villisikatarhalla, on erityisesti varmistettava, että märehtijät eivät pääse tarhaan. Sen eläinyksikön eläimiä, joiden ruokinnassa on käytetty kuumennettua ruokajätettä, ei saa viedä muualle kuin teurastamolle.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.