175/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1997

Asetus rekisterihallintoasetuksen 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun rekisterihallintoasetuksen (248/1996) 10 §:n 1 momentin 1 kohta ja 11 §:n 1 momentti seuraavasti:

10 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena rekisterihallinnon virkoihin on:

1) väestörekisterikeskuksen ylijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys toimialaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;


11 §
Virkojen täyttö

Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan nimittää valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamatta. Muun henkilöstön ottaa väestörekisterikeskus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.