172/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen3 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (1117/1985) 3 §:n 3 ja 6 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 3 momentti asetuksessa 586/1992 ja 6 momentti asetuksessa 1226/1993, seuraavasti:

3 §

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, korvataan laitoskuntoutus muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa enintään kahden viikon ajalta vuodessa.


Jos vahingoittuneelle tai sairastuneelle korvataan 2 momentin nojalla laitoskuntoutus enintään neljän viikon ajalta vuodessa, hän voi jakaa kuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa siten, että aviopuoliso on kuntoutuksessa vähintään seitsemän ja enintään 14 vuorokautta. Jos vahingoittuneelle tai sairastuneelle korvataan 3 momentin nojalla laitoskuntoutus enintään kahden viikon ajalta vuodessa, hän voi jakaa kuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa siten, että aviopuoliso on kuntoutuksessa enintään seitsemän vuorokautta. Vahingoittunut tai sairastunut voi jakaa 4 momentissa tarkoitetun 20 päivän päiväkuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kans- sa siten, että aviopuoliso saa päiväkuntoutusta enintään 10 päivää tai vaihtoehtoisesti enintään 12 kerran hoitosarjan muussa avokuntoutuksessa. Vahingoittunut tai sairastunut voi jakaa 4 momentissa tarkoitetun 10 päivän päiväkuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa siten, että aviopuoliso saa päiväkuntoutusta enintään viisi päivää tai vaihtoehtoisesti enintään kuuden kerran hoitosarjan muussa avokuntoutuksessa. Kuntoutusjakson jakamisen edellytyksenä on, että vahingoittunut tai sairastunut on täyttänyt tai täyttää 65 vuotta viimeistään sen kalenterivuoden aikana, jolloin kuntoutusjakso alkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntööpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.