139/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Asetus turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista 13 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1608/1991) 1, 2, 6 ja 9 § seuraavasti:

Johtokunta
1 §

Vastaanottoasemien ja -keskusten johtokunnan asettaa asianomainen ministeriö. Toimikausi on neljä vuotta. Johtokuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä, joista yhden vastaanottoasemien ja -keskusten henkilöstö valitsee keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Henkilöstön valitsemalla jäsenellä voi olla henkilökohtainen varajäsen. Asianomainen ministeriö määrää muut jäsenet ja heistä yhden toimimaan johtokunnan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajan johtokunta valitsee keskuudestaan.

2 §

Sen lisäksi mitä turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista annetun lain (1465/1991) 3 §:ssä säädetään, johtokunnan tehtävänä on:

1) laatia asianomaisella ministeriölle esitys vastaanottoasemien ja -keskusten toiminta ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta; sekä

2) käsitellä muita vastaanottoasemien ja -keskusten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisia asioita.

Virkojen ja tehtävien täyttäminen sekä virkavapaus
6 §

Johtajan nimittää tai ottaa asianomainen ministeriö.

Muut virkamiehet nimittää virkaan tai määräajaksi virkasuhteeseen ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa vastaanottoaseman ja -keskuksen johtaja.

Erinäiset säännökset
9 §

Johtokunnan jäsenet saavat suorittamistaan tehtävistä palkkiota ja matkakustannusten korvausta asianomaisen ministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.