137/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Asetus Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1266/1996) 33 §:n nojalla:

1 §

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain (1266/1996), jäljempänä poikkeuslaki, 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun ostajan, jonka kotipaikka on muualla ulkomailla kuin Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa, kotipaikka on varmistettava passista tai siihen merkitystä oleskelu- tai työluvasta tai muista asiakirjoista, jotka selvittävät kotipaikan luotettavasti. Henkilön kotipaikan katsotaan olevan toisessa valtiossa, jos hän asuu ulkomailla eikä oleskele Suomessa jatkuvasti.

2 §

Selvitykseksi siitä, että ostaja on vienyt tavarat poikkeuslain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla Ahvenanmaan maakunnasta, katsotaan:

1) lasku tai muu tosite, jonka se tullitoimipaikka on leimallaan vahvistanut, jonka kautta tavarat poistuvat maakunnasta; tai

2) arvonlisäverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä annetun asetuksen (485/1985) mukaisen toimiluvan saaneen käteispalautus- toimintaa harjoittavan palautusliikkeen antama todistus.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tositteessa on oltava verohallituksen määräämät tiedot. Verohallitus voi antaa myös muita määräyksiä poikkeuslain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun verottomuuden edellytysten osoittamisesta.

Kun myynti tapahtuu lentoaseman lähtöhallissa, selvitykseksi siitä, että ostaja vie tavarat maakunnasta katsotaan myös ostajan esittämä matkalippu, ulkomaanlennon tarkastuskortti tai vastaava asiakirja. Myyjän on tällöin täytettävä verohallituksen hyväksymä arvonlisäverotonta myyntiä koskeva lomake.

3 §

Arvonlisäveroasetuksen (50/1994) 8 §:n 4 momenttia sovellettaessa Ahvenanmaan maakunnan ei katsota kuuluvan Suomen alueeseen.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.