110/1997

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1997

Valtioneuvoston päätös valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetunvaltioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä

muuttanut valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista 18 päivänä helmikuuta 1988 annetun valtioneuvoston päätöksen (166/1988) 2 §:n 3 momentin, sekä

lisännyt 1 §:ään uuden 2 momentin seuraavasti:

1 §

Valtion ydinjätehuoltorahastosta valtiolle myönnettäviin lainoihin sovelletaan 2 §:n 1 ja 2 momentissa, 3, 4 ja 6 §:ssä ja 7 §:n 1 ja 3 kohdassa mainittuja yleisiä ehtoja.

2 §

Muista rahastosta annetuista lainoista peri- tään korkoa, jonka rahaston johtokunta mää-rää noudattaen, mitä korosta säädetään ydinenergialain 52 §:n 5 momentissa.


Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä helmikuuta 1997.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1997

Ministeri
Ole Norrback

Vanhempi hallitussihteeri
Päivi Janka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.