96/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1997

Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on

kumonnut valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (1336/1993) 2 §:n 2 ja 4 kohdan sekä 3 §:n 1 ja 14 kohdan, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 ja 4 kohta sekä 3 §:n 14 kohta valtiovarainministeriön päätöksessä 1353/1994,

muuttanut 2 §:n 1, 21, 22, 23 ja 26 kohdan sekä 3 §:n 2, 7, 13, 17, 18 ja 20 kohdan, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 17, 18 ja 20 kohta mainitussa päätöksessä 1353/1994, sekä

lisännyt 3 §:ään uuden 21 kohdan seuraavasti:

2 §

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:

mk
1) lupa vapaa-alueen tai vapaavaraston perustamiseen 2 100
21) päätös arvopaperikeskuksen sääntöjen ja määräysten sekä arvopaperikeskuksen rahaston sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta 2 100
22) päätös sijoitusrahaston sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta 2 100
23) säästökassatoimintaa koskevien sääntöjen tai niiden muutosten vahvistaminen 4 300
26) muut kuin edellä 10―25 kohdissa ja jäljempänä 3 §:ssä tarkoitetut päätökset ja luvat, joista säädetään luottolaitos
toiminnasta annetussa laissa, ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa laissa, liikepankkilaissa, säästöpankkilaissa, osuuspankkilaissa, hypoteekkiyhdistyksistä annetussa laissa, Postipankki Oy:stä annetussa laissa, säästöpan 500
3 §

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu, ovat:


2) lupa talletuspankin tai muun luottolaitoksen sivukonttorin tai sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamiseen ulkomaille tai päätös sivukonttorin tai sivuliikkeen lakkauttamisesta;


7) arvopaperipörssin sääntöjen tai niiden muutoksen vahvistaminen;


13) päätös säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan jäsensijoitustilien tiliehtojen tai niiden muutosten vahvistamisesta;


17) lupa sijoituspalveluyrityksen toimintaan;

18) päätös sijoituspalveluyrityksen toiminnan rajoittamisesta tai toimiluvan peruuttamisesta;


20) panttilainausliikkeen toimilupa;

21) päätös osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön sääntöjen ja niiden muutosten vahvistamisesta.


Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1997

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Seppo Tanninen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.