52/1997

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1997

Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1997

Valtioneuvosto on 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun turvavarastolain (970/1982) 3 §:n 1 momentin nojalla kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Vuonna 1997 voidaan turvavarastointisopimuksia tehdä valtion talousarvion rajoissa lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen (608/1984) 1 §:ssä, sellaisena kuin se on 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa asetuksessa (745/1990), luetelluista lääkeaineista sekä seuraavien, suluissa mainittuihin tullitariffin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden turvavarastoinnista:

- Vihannesten ja juuresten kylvösiemenet(07.13 ja 12.09)

- Paahtamaton kahvi (09.01)

- Soijapavut (12.01)

- Rypsin siemenet (12.05)

- Raaka rypsiöljy (15.14)

- Rehuhiiva (21.02)

- Etanoli (22.07)

- Natriumkloridi (25.01)

- Rikki (25.03)

- Kaoliini (25.07)

- Liitu (25.09)

- Tulenkestävät materiaalit (25.18, 69.02ja 69.03)

- Kipsikivi (25.20)

- Boraatit (25.28 ja 28.40)

- Nikkelimalmi ja -rikaste (26.04)

- Molybdeenimalmi (26.13)

- Kivihiili lukuunottamatta antrasiittia sekä kivihiilibrikettejä ja niiden kaltaisia kiinteitä polttoaineita (27.01)

- Polttoturve (27.03)

- Kivihiilestä tai ruskokivestä valmistettukoksi tai puolikoksi (27.04)

- Raakaöljyt (27.09)

- Öljyt kumituotteiden valmistukseen(27.10)

- Voiteluöljyt ja -rasvat (27.10)

- Esitislattu raakaöljy (27.10)

- Moottoribensiini (27.10.)

- Lentopetroli (27.10)

- Dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt (27.10)

- Raskaat polttoöljyt (27.10)

- Öljyt painovärien valmistukseen (27.10)

- Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hii-livedyt (27.11)

- Vedenkäsittelykemikaalit (28. ryhmä)

- Noki (carbon black) (28.03)

- Piimetalli ja puolijohdelaatuinen pii (28.04)

- Rikkidioksidi (28.11)

- Hiilidisulfidi (28.13)

- Ammoniakki (28.14)

- Natronlipeä (28.15)

- Bariumhydroksidi (28.16)

- Alumiinihydroksidi (28.18)

- Mangaanidioksidi (28.20)

- Koboltti (28.22)

- Bariumsulfaatti (28.33)

- Kromisulfaatti (28.33 ja 32.02)

- Mangaanisulfaatti (28.33)

- Polyfosfaatit (28.35)

- Natriumkarbonaatti (28.36)

- Vetyperoksidi (28.47)

- Kalsiumkarbidi (28.49)

- Tolueeni (29.02)

- Metanoli ja glykoli (29.05)

- Voiteluaineiden lisäaineet (29.19, 29.21,29.32, 29.33, 29.34, 34.02, 30.11, 39.07 ja40.02)

- Polyamiinit (29.21)

-  Kumiteollisuuden vulkanisoinnin kiihdyttäjät ja säilyttäjät (29.21, 29.25, 29.30,29.32, 29.33, 29.34, 38.12 ja 38.12)

- Lysiini (29.22)

- Isosyanaatit (29.29)

- Metioniini (29.30)

- A-, D- ja E-vitamiinit (29.36)

- Kaliumsulfaatti (31.04)

- Väriaineet ja painovärien pigmentit(32.03, 32.04 ja 32.05)

-  Painoväri (32.15)

-  Sulfonihappo (34.02)

-  Valoherkät levyt, offsetlevyt, graafiset filmit ja valokuvausfilmit rullissa (37.01 ja37.02)

-  Valonherkkä paperi (37.03)

-  Filmien kehitteet (37.07)

-  Elektrodimassa (38.01)

-  Aktiivihiili (38.02)

-  Piimaa (38.02)

-  Hyönteisten, tuhosienten ja rikkaruohojen hävittämisaineet ja niiden raaka-aineet(38.08)

-  Öljynjalostus- ja kemianteollisuudessa käytettävät katalysaattorit (38.15)

-  Tulenkestävät laastit (38.16)

-  Kemikaalit (38.23)

-  HD-polyeteeni (39.01)

-  Polypropeeni (39.02)

-  ABS- ja SAN-muovit (39.03)

-  Polyeetterit (39.07)

-  Painovärien hartsit (38.06, 39.05 ja39.07)

-  Polyamidit (39.08)

-  Polyuretaanit (39.09)

-  Silikonikumi (39.10)

-  Valimohartsit (39.13)

-  Ioninvaihtomassat (39.14)

-  Muoviset teokset (39.26)

-  Luonnonkumi (40.01)

-  Synteettinen kumi (40.02 ja 40.05)

-  Kumikankaat (40.08 ja 40.16)

-  Irtovilla ja villalangat (51.01 ja51.06―51.09)

-  Puuvillakuitu (52.01)

-  Puuvillalangat (52.04―52.06)

-  Kudotut puuvillakankaat (52.08―52.11)

- Synteettiset filamenttilangat (54.01 ja54.02)

-  Kudotut synteettiset filamentti- ja katkokuitukankaat (54.07 ja 55.12―55.15)

-  Cordkankaat (54.08 ja 59.02)

-  Katkotut tekokuidut ja tekokuitulangat (55.03, 55.06 ja 55.08―55.10)

-  Polyamidipaperi ja polyamidikalvo(56.03)

-  Kumilla käsitellyt nimikkeeseen 54.01tai 54.02 kuuluvaa tekokuitua olevat tekstiilikudelmat (59.06)

-  Suodatinkankaat ja diafragmakankaat(59.11.)

-  Kiillepaperinauhat (68.14)

-  Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu(70.01)

-  Laminaatit (70.19)

-  Ferroseokset (72.02)

-  Rauta- ja teräsromu (72.04)

-  Dynamo- ja muuntajalevyt, jänneteräs,silattu teräslanka, erikoisteräkset, ontto vuoriporateräs, prosessiputket ja putkiston osat (72. ja 73. ryhmä)

-  Tinalla silattu tai pleteroitu pelti (72.10ja 72.12)

-  Puhdistettu, muokkaamaton katodiku-pari ja valanteet (74.03)

-  Messinkiaihiot (74.03)

-  Messinkipyörötangot (74.07)

-  Nikkeli (75.01, 75.02 ja 75.03)

-  Alumiini (76.01, 76.02, 76.05, 76.07 ja76.08)

-  Lyijy (78.01 ja 78.02)

-  Tina (80.01, 80.02 ja 80.03)

-  Vaihdettavat työkalut työstökoneita varten (82.07, 82.08 ja 82.09)

-  Juotostarvikkeet (83.11)

-  Ydinpolttoaine, kattilat, pumput, puhaltimet, vedenkäsittelyjärjestelmät, vesi-, höyry- ja kaasuturbiinit laitteineen ja osineen (84. ryhmä)

-  Dieselmoottorit ja niiden osat (84.08 ja84.09)

-  Laitetuulettimet (84.14)

-  Koneiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet (84.66)

-  Elektroniikka-, sähkö- ja atk-laitteidenosat ja tarvikkeet (84.71 ja 84.73)

-  Vierintälaakerit (84.82)

-  Yleiskäyttöiset osat (84.85)

-  Säätösauvat, säätösauvojen toimintalaitteet ja asennonosoituslaitteet osineen (84.,85. ja 90. ryhmä)

-  Sähköteknilliset laitteet (85. ja 90. ryh-mä)

-  Sähkömagneetit, kestomagneetit ja niihin tarkoitetuista erikoisaineista tehdyt teelmät sekä muut laitteet ja osat (85.05)

-  Paristot (85.06)

-  Akut (85.07)

-  Dieselmoottorien sähkölaitteet (85.11)

-  Sähkölaitteet ja niiden osat (85.14 ja85.15)

-  Langallisiin puheluihin ja sähkötykseen tarkoitettujen sähkölaitteiden ja kantoaaltolaitteiden osat (85.17)

-  Mikrofonit, kaiuttimet ja pienjaksovahvistimet (85.18)

-  Äänen ja kuvan talteenotto- tai toisto-laitteiden osat ja tarvikkeet (85.22)

-  Atk- ja muut tietotallenteet (85.24)

-  Radiolennätinlähettimien ja radiopuhelinlähettimien ja -vastaanottimien, yleisradio- ja televisiolähettimien ja -vastaanottimien, televisiokameroiden, meri- ja ilmaliikenteen radioturvallisuuslaitteiden, tutkalaitteiden sekä radiokauko-ohjauslaitteiden osat (85.29)

-  Sähkölaitteiden osat rautatie-, maantie-,sisävesi-, satama- tai lentoliikenteen valvontaa varten (85.30)

-  Kuuloon ja näköön perustuvien sähkömerkinantolaitteiden osat (85.31)

-  Sähkökondensaattorit (85.32)

-  Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista, suojaamista tai liittämistä varten, vastukset, painetut piirit, kytkintaulut ja ohjauspöydät (85.33, 85.34,85.35, 85.36, 85.37 ja 85.38)

-  Tekstin- ja kuvankäsittelyn varaosat ja komponentit (85.38, 85.40, 85.41 ja 85.42)

-  Sähköhehkulamppujen ja sähköpurkauslamppujen osat (85.39)

-  Elektroniputket, katodisädeputket, televisiokameraputket ja elohopeatasasuuntausputket,  valokennot,  pietsosähköiset   kiteet,diodit, transistorit sekä niiden kaltaiset puolijohdekomponentit, valoa lähettävät diodit ja elektroniset mikropiirit (85.40, 85.41 ja85.42)

-  Eristetty sähkölanka (85.44)

-  Hiiliteokset sähkötarkoituksiin (85.45)

-  Eristimet (85.46)

-  Sähkökoneiden, -laitteiden ja -tarvikkeiden eristysosat (85.47)

-  Ajoneuvojen voimansiirtolaitteet ja laakerit (87.08)

-  Lentokoneiden osat (88.03)

-  Valokopio- ja lämpökopiolaitteiden osat ja tarvikkeet (90.09)

-  Lääketieteessä ja kirurgiassa käytettävät kojeet ja laitteet (90.18)

-  Tiheyden, paineen, kosteuden, lämpötilan, nopeuden, virtauksen, pinnankorkeuden tai muun fysikaalisen suureen mittaukseen tai säätöön tarkoitettujen kojeiden osat jatarvikkeet (90.25, 90.26 ja 90.32)

-  Ajoneuvojen anturit, termostaatit ja mittarit (90.28, 90.29 ja 90.32)

-  Värinauhat (96.12).


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1997

Ministeri
Arja Alho

Vanhempi hallitussihteeri
Teuvo Airas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.