4/1997

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1997

Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 ja 10 §:nmuuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen (501/1969) 1 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta ja 3 momentin 3 kohta sekä 10 §:n 1 momentin 1 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta sekä 10 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 1680/1995 ja 1 §:n 3 momentin 3 kohta asetuksessa 1584/1994, sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainituissa asetuksissa 1584/1994 ja1680/1995, uusi 10 kohta, seuraavasti:

1 §

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtävänä on huolehtia maatalousyrittäjien sosiaalivakuutusturvasta, ryhmähenkivakuutuksesta, luopumisetuuksista ja lomituspalveluista siinä laajuudessa kuin seuraavissa laeissa ja niiden nojalla säädetään tai määrätään:


8) laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta (1297/1994);

9) laki maataloustuotannon lopettamistuesta (1340/1996); sekä

10) maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki (1231/1996).


Eläkelaitoksen on tehtävä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut esitykset:


3) luopumiseläkelain, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain, maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain, kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain sekä maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain kehittämiseksi maa- ja metsätalousministeriölle.

10 §

Hallituksen tehtävänä on:

1) päättää eläke- ja työvahinkoturvan, ryhmähenkivakuutuksen, sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamista koskevan toimeentuloturvan sekä luopumisetuuksien järjestämistä, vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamista sekä 1 §:n 1 momentin1―9 kohdassa tarkoitettujen lakien mukaisia etuuksia ja 10 kohdassa tarkoitetun lain mukaisia toimenpiteitä koskevista asioista;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.