1376/1996

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996

Liikenneministeriön päätös kuljettajantutkintomaksuista

Liikenneministeriö on Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1591/1995) 6 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan Autorekisterikeskuksen toimintaa jatkamaan perustettavan osakeyhtiön kuljettajantutkintoihin, ajokortteihin ja kuljettajaopetukseen sekä vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavaan todistukseen, ajolupakokeisiin ja ajolupakoulutukseen liittyvistä tehtävistä perimien maksujen suuruus noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään julkisoikeudellisista suoritetteista perittävistä maksuista.

2 §
Kuljettajantutkintopalvelut

Kuljettajantutkinnon teoriakoe:

1) teoriakoe 60 mk;

2) suullisesta teoriakokeesta

perittävä lisämaksu 100 mk.

Kuljettajantutkinnon ajokoe:

1) ajokoe A-C-luokan ajoneuvolla 210 mk;

2) ajokoe D-luokan ajoneuvolla 260 mk;

3) ajokoe E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, kun vetoautona on henkilö-, paketti- tai maastoauto (M1, N1, tai M1G-luokan ajoneuvo) 260 mk;

4) ajokoe E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, kun vetoautona on kuorma- tai linja-auto (N2-N3- tai M2-M3-luokan ajoneuvo) 260 mk;

5) ajokoe T-luokan ajoneuvolla 60 mk;

6) A-luokan ajokokeessa pelkän käsittelykokeen uudelleen suoritus 80 mk;

7) E-luokan käsittelykoe erikseen uudelleen suoritettuna 150 mk.

Poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte tai sen uusinta 180 mk.

3 §
Ajokortit

Muusta kuin yhtiön tai poliisin toiminnasta johtuvasta syystä annettava väliaikainen ajokortti 50 mk.

4 §
Kuljettajaopetukseen liittyvät palvelut

Autokoulun kouluajoneuvon hyväksyminen 80 mk.

Opetusajoneuvon hyväksyminen 60 mk.

5 §
Vaarallisten aineiden kuljetus

VAK- tai ADR-ajolupakoe 80 mk.

VAK- tai ADR-ajoluvan myöntäminen, uudistaminen tai muuttaminen 120 mk.

Poikkeuksen myöntäminen VAK-ajoluvan saamisen edellytyksenä olevasta koulutusvaatimuksesta 100 mk.

6 §
Valvontapalvelut

Autokoulun hyväksymistarkastus 330 mk.   Autokoulun vuosi- tai erityistarkastus taikka muun tarkastuskohteen tarkastus 200 mk.

Ajoharjoitteluradan valvontaan liittyvä valvontakäynti 600 mk.

VAK- ja ADR-koulutuksen antajan toiminnan valvontaan liittyvä tarkastuskäynti 600 mk.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään tammikuuta 1997.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Ylitarkastaja
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.