1375/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Sisäasiainministeriön päätös Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Sisäasiainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Pelastusopiston maksuttomia suoritteita ovat Pelastusopistosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1165/1994) nojalla:

1) väestönsuojelulain (438/1958) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu koulutus,

2) yleisen väestönsuojelun toimintaorganisaatioon varatun johto- ja erityishenkilöstön koulutus,

3) valmiuslain (1080/1991) 40 §:ssä edellytetty koulutus,

4) valtion, kunnan, kuntainliiton tai muun julkisen yhteisön, viraston tai laitoksen tai valtion liikelaitoksen omatoimisen väestönsuojelun johdolle tarkoitetut kurssit, sekä

5) pelastuspalvelun johtamis- ja yhteistoimintakoulutus.

Ammatillisesta peruskoulutuksesta perittävistä opiskelijakohtaisista korvauksista on säädetty erikseen.

2 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Pelastusopisto perii kiinteänä maksuna 300 markkaa kurssipäivältä, ovat:

1) sopimuspalokunnan ja puolivakinaisen palokunnan päällystön kelpoisuuden tuottavat kurssit, sekä

2) muut kurssit, jotka on suoritettava kelpoisuuden saamiseksi johonkin pelastustoimen tehtävään.

Kurssimaksuun sisältyy opetus ja majoitus.

3 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, jotka Pelastusopisto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat

1) muut kuin 1 ja 2 §:ssä tarkoitetut kurssit,

2) tilauksesta valmistettu koulutusaineisto,

3) konsultointi ja muu siihen verrattava palvelu,

4) koulutus- ja majoitustilojen, harjoitusalueen ja -laitteiden sekä kaluston vuokraus, sekä

5) muut erikseen sovitut palvelut.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Koulutusjohtaja
Juhani Seppä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.