1374/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 12 heinäkuuta 1993 annetun metsästysasetuksen (666/1993) 1 §:n 2 momentti, 24 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta sekä 25 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä on 1 §:n 2 momentti asetuksessa 1289/1995, sekä

lisätään 20 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §
Muun kuin hirvieläimen pyyntilupa

Lisäksi lupa on saatava suden metsästykseen muualla kuin poronhoitolain (848/1990) 2 §:ssä tarkoitetulla poronhoitoalueella, karhun metsästykseen muualla kuin metsästyslain 8 §:ssä tarkoitetulla alueella, peltopyyn metsästykseen muualla kuin Turun ja Porin, Uudenmaan, Vaasan ja Oulun lääneissä sekä kanadanhanhen metsästykseen muualla kuin Turun ja Porin sekä Uudenmaan lääneissä. Pyyntilupa tarvitaan lisäksi 27 ja 28 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.


20 §
Jousiasetta koskevat yleiset vaatimukset

Varsijousen käyttäminen metsästykseen on kielletty.

24 §
Yleiset rauhoitusajat

Riistaeläimet ovat rauhoitettuja seuraavasti:


5) susi Kymen, Pohjois-Karjalan ja Lapin lääneissä sekä Oulun läänissä Kainuun riistanhoitopiirin alueella ja Oulun riistanhoitopiirin poronhoitolain 2 §:ssä tarkoitetulla poronhoitoalueella 1.4.-31.10. sekä muualla maassa koko vuoden.

6) karhu 1.11.―19.8.


25 §
Erityisiä rauhoitusaikoja

Karhun, villisian, ilveksen, kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, metsäkauriin, hirven, valkohäntäpeuran, metsäpeuran ja muflonin naaras, jota vuotta nuorempi jälke-läinen seuraa, on aina rauhoitettu.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAAR

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.