1366/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lohikiintiön pyyntiajoista

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt alukset saavat pyytää Itämeren osa-alueille 22―31 (varsinainen Itämeri ja Pohjanlahti) Suomelle vuonna 1997 myönnetystä lohikiintiöstä sallittuina pyyntiaikoina enintään 20 000 lohta ajanjaksolla 1.1.1997―20.6.1997 ja kiintiöstä pyytämättä olevan määrän 21.6.1997―31.12.1997.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja sitä sovelletaan vuoden 1997 loppuun saakka.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3760/92; EYVL N:o L 389; 31.12.1992, s. 1

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Jaakko Autio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.