1361/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Valtioneuvoston päätös tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytönkieltämisestä

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327/1969) 11 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1204/1994):

1 §

Tämän päätöksen liitteessä lueteltuja tehoaineita sisältävien valmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö torjunta-aineina on kielletty.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 79/117/ETY; EYVL N:o L 33, 8.2.1979, s. 36, komission direktiivi83/131/ETY, EYVL N:o L 91, 9.4.1983, s. 35, komission direktiivi85/298/ETY, EYVL N:o L 154, 13.6.1985, s. 48, neuvoston direktiivi 86/214/ETY, EYVL N:o L 152, 6.6.1986, s. 45, neuvoston direktiivi 86/355/ETY, EYVL N:o L 212, 2.8.1986, s. 33, neuvoston direktiivi 87/181/ETY, EYVL N:o L 71, 14.3.1987, s. 33, komission direktiivi87/477/ETY, EYVL N:o L 273, 26.9.1987, s. 40, neuvoston direktiivi 89/365/ETY, EYVL N:o L 159, 10.6.1989, s. 58, komission direktiivi90/335/ETY, EYVL N:o L 162, 28.6.1990, s. 37, neuvoston direktiivi 90/533/ETY, EYVL N:o L 296, 27.10.1990, s. 63, komission direktiivi91/188/ETY, EYVL N:o L 92, 13.4.1991, s. 42

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Apulaisosastopäällikkö
Olli Rekola

Liite

Tehoaine Tehoaineiden rajaukset
Aldikarbi Aldriini* Amitroli Arsenaatti, arseniitti Binapakryyli* DDT* 1,2-dibromietaani* Dieldriini* 1,2-dikloorietaani* Dikofoli* dikofolia vähemmän kuin 78 painoprosenttia tai DDT:tä ja DDT-johdannaisia yli 1g/kg
Dinosebi* DNOC Elohopeayhdisteet* Endriini* Etyleenioksidi* Folpetti HCH* HCH, joka sisältää vähemmän kuin 99,0 % gammaisomeerejä
Heksaklooribentseeni* Heptakloori* Kamfekloori* Kaptaani Kaptafoli* Kasvikarbolineumit Klordaani* Klorobentsilaatti Kvintotseeni* kvintotseeni, joka sisältää hydroklooribentseeniä yli 1 g/kg tai pentaklooribentseeniä yli 10 g/kg
Lindaani Maleiinihydratsidi* -maleiinihydratsidi ja sen suolat, lukuun ottamatta koliini-, kalium- ja natriumsuoloja-maleiinihydratsidin koliini-, kalium- ja natriumsuolat, jotka sisältävät vapaata hydratsidia happoekvivalenttina ilmaistuna yli 1 mg/kg
Nitrofeeni* Parakvatti Parationi Talliumsulfaatti Toksafeeni Vinklotsoliini
* käyttö on kielletty EU:n kieltodirektiivillä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.