1335/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Asetus pientyönantajien palvelukeskuksesta

Työministerin esittelystä säädetään työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (77/1973) 5 §:n nojalla:

1 §

Työministeriön määräämän työvoimapiirin toimiston alaisena toimii pientyönantajien palvelukeskus.

2 §

Keskus voi työnantajan toimeksiannosta ja hänen lukuunsa hoitaa ennakkoperintälain (418/1959) mukaan toimitettavia ennakonpidätyksiä, työnantajan sosiaaliturvamaksuja ja muita työnantajan työsuhteen perusteella suoritettavia maksuja koskevan maksuliikenteen, jos työnantaja on yritys, jossa on enintään kolme työntekijää. Jos työnantaja on kotitalous, keskus voi työnantajan toimeksiannosta ja hänen lukuunsa suorittaa myös palkanlaskennan ja -maksun. Keskus voi lisäksi neuvoa työnantajia maksuliikenteen hoitamisessa sekä palkanlaskennassa ja -maksussa.

3 §

Keskuksen palvelut ovat maksullisia. Maksujen suuruus vahvistetaan valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti liiketaloudellisin perustein.

4 §

Keskuksen päällikkönä on toimistonjohtaja.

Toimistonjohtajan on johdettava toimintaa työvoimapiirin toimiston asettamien, keskuksen ja työvoimapiirin toimiston välisiin neuvotteluihin perustuvien tulostavoitteiden mukaisesti.

5 §

Keskukselle kuuluvat asiat ratkaisee toimistonjohtaja tai muu virkamies, jolle ratkaisuvalta on annettu työjärjestyksellä.

6 §

Keskuksen työjärjestyksessä annetaan määräykset keskuksen tarkemmasta organisaatiosta ja tehtäväjaosta.

Keskuksen työjärjestyksen vahvistaa keskus.

7 §

Keskuksen toimistonjohtajan nimittää työvoimapiirin toimisto.

Keskuksen muut virkamiehet nimittää ja muun henkilökunnan ottaa keskus.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän asetuksen soveltamisesta antaa työministeriö.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Työvoimapiirin toimistossa hoidetut 2 §:ssä tarkoitetut tehtävät siirtyvät keskukselle. Tehtäviä hoitanut henkilöstö siirtyy keskuksen palvelukseen ja säilyttää palvelussuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.