1253/1996

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1996

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriönpäätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/1992), sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä marraskuuta 1994 annetulla päätöksellä (1091/1994) ja 21 päivänä joulukuuta 1995 annetulla päätöksellä (1709/1995), liitteen osan II rn 800―899 sekä lisäyksen X kohdat 8―8.8 ja lisäyksen XI kohdat 8―8.8 seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1997 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: ''Kuljetus VAK-96 mu- kaan''.

Lukuunottamatta luokan 2 pakkaus- ja säiliömääräyksiä saa kuljetusluokkien 1―6.2 aineiden kuljetukseen soveltaa myös 1 päivänä tammikuuta 1997 voimaanastuvia RID-määräyksiä 1 päivään heinäkuuta 1997 saakka.

Neuvoston direktiivi 96/49/EY; EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 25

Helsinki 17 päivänä joulukuuta 1996

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Yli-insinööri
Liisa Virtanen

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.