1219/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Asetus perhe-eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun perhe-eläkeasetuksen (449/1969) 3 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 640/1979, sekä

muutetaan 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 539/1990, seuraavasti:

2 §

Leskeneläkkeen täydennysmäärää koskevassa hakemuksessa on selvitettävä ansio- ja muut tulot sekä omaisuus. Lapseneläkkeen täydennysmäärää koskevassa hakemuksessa on esitettävä täydennysmäärän laskemista varten tarvittavat tiedot. Lapseneläkkeen täydennysmäärä voidaan tarkistaa hakemuksetta sen jälkeen, kun eläkkeensaajalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.

Leskeneläkettä saavan lesken on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon avioliiton solmimisesta. Leskeneläkkeen täydennysmäärän saajan on lisäksi ilmoitettava taloudellisessa asemassaan tapahtuneesta muutoksesta.

Lesken tai muun lasta huoltavan henkilön on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon lapseneläkettä saavan lapsen antamisesta ottolapseksi tai lapsen huollon siirtymisestä toiselle henkilölle. Lapsen tai hänen huoltajansa on myös tehtävä ilmoitus, kun perhe-eläkelain (38/1969) 8 §:n 1 momentissa tai 20 §:n 1 momentissa tarkoitettu opiskelu tai ammatillinen koulutus päättyy. Lapsen tai hänen huoltajansa on lisäksi ilmoitettava lapseneläkkeen täydennysmäärään vaikuttavassa vuositulossa tapahtuneesta muutoksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.