1216/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 18 päivänä maaliskuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkeasetuksen (271/1977) 3 §:n 1 momentti ja 5 a §, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti asetuksessa 427/1982 ja 5 a § asetuksessa 643/1979, sekä

muutetaan 5 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 681/1986, seuraavasti:

5 §

Rintamasotilaseläkelain mukaisten etuuksien maksamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 6 luvussa kansaneläkkeen maksamisesta säädetään. Kansaneläkkeensaajalle rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä maksetaan kansaneläkkeen yhteydessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.