1183/1996

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1996

Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä valtion virkaehtosopimuslain 19 §:n 3 momentin ja kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 §:n 4 momentin, sellaisena kuin ne ovat 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetuissa laeissa (491 ja 492/1986), sekä evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 13 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1001/1987), nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §

Valtion virkaehtosopimuslain 19 §:n 3 momentissa, kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 §:n 4 momentissa ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 13 §:n 4 momentissa säädetyt, valtioneuvoston 16 päivänä joulukuuta 1993 tekemällä päätöksellä (1246/1993) tarkistetut hyvityssakkojen enimmäismäärät 72 000 ja 290 markkaa tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 74 000 ja 300 markaksi.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1996

Ministeri
Arja Alho

Vanhempi hallitussihteeri
Tuija Wilska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.