1145/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös mittatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on mittatekniikan keskuksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1149/1990) 4 §:n ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista sekä niiden maksuperusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Mittatekniikan keskuksen maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, jotka hinnoitellaan suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) arviointi- ja valvontatoiminta;

2) päätökset ja niiden muutokset; sekä

3) kansallisena mittanormaalilaboratoriona annetut asiantuntijapalvelut.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Seuraavat suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein:

1) asiantuntija- ja muut palvelut;

2) julkaisut; sekä

3) koulutustoiminta.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Leena Rinkineva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.