1113/1996

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1996

Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä

muuttanut valtion virkamiesten erorahan suuruudesta 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (1351/1994) 3 §:n 1 momentin seuraavasti:

3 §

Mikäli edunsaajan kuukausiansio on alle 4 000 markkaa, ei ansiolla ole vaikutusta erorahan suuruuteen. Ansion ollessa 4 000 markkaa kuukaudessa tai sitä enemmän korotetaan 2 §:n mukaisesti määräytyvää erorahaa lisäksi seuraavasti:

ansio/kk korotus erorahaan
4 000― 6 000 2 000
6 001― 8 000 2 800
8 001―11 000 3 400
11 001― 4 000


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. Päätöstä sovelletaan edunsaajiin, joiden erorahaoikeus on syntynyt sen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1996

Ministeri
Arja Alho

Hallitussihteeri
Erik Strömberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.