959/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen 19 § sekä

muutetaan 13 b §, sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1982 annetussa asetuksessa (45/82), seuraavasti:

13 b §

Kiinteistön pakkohuutokaupan toimittajan on seitsemän päivän kuluessa kauppakirjan antamisesta ilmoitettava kaupasta sille maanmittaustoimistolle, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Sama koskee määräalan kauppaa. Ilmoituksen tekemisessä noudatetaan, mitä kaupanvahvistaja-asetuksen (958/1996) 7 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään.

Maanmittaustoimiston on toimitettava kauppaa koskevat tiedot eri viranomaisille noudattaen mitä kaupanvahvistaja-asetuksen 13 §:n 1 momentissa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.