957/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vieraskielisistä yksityisistä kouluista 28 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (373/63) 2 §, sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (472/84), seuraavasti:

2 §

Asianomainen ministeriö voi myöntää yksityiselle yhteisölle, säätiölle tai uskonnolliselle yhdyskunnalle luvan 1 §:ssä tarkoitetun koulun perustamiseen, jos koulun toiminta on tarpeellista ja koulun ylläpitäjällä on riittävät ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulun toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen.

Kouluun voi kuulua erillisiä toimintayksiköitä sen mukaan kuin asianomainen ministeriö hakemuksesta määrää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 157/1996
SiVM 14/1996
EV 194/1996

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.