943/1996

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan korkeakoululaitoksen kehittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (1052/86) 1 §:n 1 momentti, 3 § ja 6 §:n 3 kohta seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tämä laki koskee:

1) Helsingin yliopistoa;

2) Jyväskylän yliopistoa;

3) Oulun yliopistoa;

4) Joensuun yliopistoa;

5) Kuopion yliopistoa;

6) Turun yliopistoa;

7) Tampereen yliopistoa;

8) Åbo Akademi -nimistä yliopistoa;

9) Vaasan yliopistoa;

10) Lapin yliopistoa;

11) Teknillistä korkeakoulua;

12) Tampereen teknillistä korkeakoulua;

13) Lappeenrannan teknillistä korkeakoulua;

14) Helsingin kauppakorkeakoulua;

15) Svenska handelshögskolan -nimistä korkeakoulua;

16) Turun kauppakorkeakoulua;

17) Taideteollista korkeakoulua;

18) Sibelius-Akatemiaa;

19) Teatterikorkeakoulua; ja

20) Kuvataideakatemiaa,

joita jäljempänä kutsutaan korkeakouluiksi.


3 §
Korkeakoululaitoksen määrärahat

Yliopistojen tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi korotetaan valtion talousarviossa vuosina 1997―2000 yliopistojen toimintamenomomentille osoitettua määrärahaa vuosittain vähintään määrällä, mikä vastaa valtion keskustason palkkauksia koskevista sopimusratkaisuista aiheutuvaa palkkausmenojen kasvua.

6 §
Kehittämissuunnitelman sisältö

Kehittämissuunnitelman tulee sisältää ainakin:


3) korkeakouluissa opintonsa aloittavien määriä koskevat tavoitteet, ottaen huomioon koulutuksen kysynnän, yhteiskunnan ja eri kieliryhmien tarpeet sekä koulutusmahdollisuuksien jakautumisen maan eri alueiden kesken;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 137/1996
SiVM 12/1996
EV 183/1996

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.