940/1996

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Laki valtion virkaehtosopimuslain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1970 annetun valtion virkaehtosopimuslain (664/70) 1 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä elokuuta 1994 annetussa laissa (751/94) seuraavasti:

1 §

Tätä lakia sovelletaan ortodoksisen kirk-kokunnan arkkipiispaan, piispaan ja apulais-piispaan sekä kirkkokunnan muihin virka-miehiin, mikäli muualla ei toisin säädetä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-mikuuta 1997.

HE 18/1996
HaVM 20/1996
EV 155/1996

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.