933/1996

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Laki maakaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun maakaaren (540/95) 2 luvun 15 §:n 2 momentti, 6 luvun 1 §:n 3 momentti, 3 §:n 2 momentti ja 5 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 luku

Kiinteistön kauppa

15 §
Vastuu julkisoikeudellisesta saamisesta

Kiinteistön kaupasta suoritettavasta varainsiirtoverosta vastaa ostaja.

6 luku

Kirjaamishakemus ja sen käsittely

1 §
Hakemus

Verosta, joka on suoritettava kirjaamista haettaessa, säädetään varainsiirtoverolaissa (931/1996) sekä kiinnitysasioiden osalta leimaverolaissa (662/43).

3 §
Vireilletulo

Hakemus otetaan vastaan, vaikka siitä puuttuu selvitys suoritetusta verosta.


5 §
Hakemuksen täydentäminen

Täydennyskehotus annetaan myös, jollei hakemuksessa ole selvitystä veron suorittamisesta tai veron määrään vaikuttavista seikoista taikka jos suoritetun veron määrä ei vastaa hakemuksessa esitettyjä tietoja.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 121/1996
VaVM 34/1996
EV 167/1996

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.