903/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain3 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille 17 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (118/91) 3 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti, näistä 5 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (978/93), sekä

lisätään lain 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 19 päivänä marraskuuta 1993 annetulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §

Päivärahaa suoritetaan työkyvyttömyyden ajalta sen alkamispäivää ja kolmea sitä seuraavaa päivää lukuun ottamatta jokaiselta viikonpäivältä enintään 1 §:ssä tarkoitetun omavastuuajan loppuun.


5 §

Päivärahan suuruus on 1/514 maatalousyrittäjälle työkyvyttömyyden alkaessa vahvistettuna olleesta maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesta työtulosta.


Jos maksettavan päivärahan määrä omavastuuajalta olisi pienempi kuin 60 markkaa, päivärahaa ei makseta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

HE 175/1996
StVM 27/1996
EV 157/1996

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.