851/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Asetus Reservin Aliupseerien Liiton ansiorististä annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan Reservin Aliupseerien Liiton ansiorististä 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun asetuksen (665/1982) nimike sekä 1 § ja 2 §:n 1 kohta seuraavasti:

Asetus

Reserviläisliitto ― Reservin Aliupseerien Liiton ansiorististä

1 § Reserviläisliitto ― Reservin Aliupseerien Liitto ― Reservistförbundet ― Reservunderofficersförbundet r.y:llä, jäljempänä liitto, on kaksi ansioristiä, ansioristi ja ansioristi soljen kera.
2 §

Ansioristi voidaan myöntää:

1) liiton jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on vähintään viisitoista vuotta ansiokkaastitoiminut vapaaehtoisessa maanpuolustustyös-sä liiton tai sen jäsenyhdistyksen ja reserviläisten yhteisten pyrintöjen edistämiseksi;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.