781/1996

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätök-sen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut kuluttajaviraston maksullisista suoritteista 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun päätöksensä (1347/93) 1 §:n 1 momentin sekä päätöksen liitteenä olevan taulukon sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä toukokuuta 1995 annetussa päätöksessä (777/95) seuraavasti:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) valmismatkaliikkeen harjoittajan rekisteröintiä koskeva ilmoituksen käsitteleminen;

2) valmismatkaliikelain (1080/94) 8 §:n mukaisen vakuuden valvonta;

3) tuoteturvallisuuslain (914/86) 24 §:n 4 momentissa tarkoitettujen poikkeuslupahakemusten käsitteleminen;

4) koti- ja postimyynnistä annetun asetuk- sen (639/78) 2 §:ssä ja 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lupahakemusten käsitteleminen; sekä

5) kosmetiikka-asetuksen (189/96) 8 §:n tarkoittaman kosmeettisen valmisteen valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan rekisteröintiä koskevan ilmoituksen käsitteleminen.Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä marraskuuta 1996.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Ulla Karhu

Liite

MAKSUTAULUKKO

KULUTTAJAVIRASTON JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

1) valmismatkaliikkeen harjoittajan rekisteröintiä koskeva päätös 950,00 mk
2) vakuuden vuotuinen valvontamaksu 350,00 mk/vuosi
3) tuoteturvallisuuslain (914/86) 24 §:n 4 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa 3 700,00 mk
4) koti- ja postimyyntiä koskeva lupa 750,00 mk
5) kosmeettisen valmisteen valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan rekisteröintiä koskeva päätös 500,00 mk
6) kosmeettisen valmisteen valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan rekisteröintä koskevan ilmoituksen muutosta koskeva päätös 200,00 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.