774/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten lohen pyynnin keskeyttämisestä Latvian vesialueella

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten lohen kalastus kielletään Latvian kalastusta koskevaan määräysvaltaan kuuluvalla vesialueella vuodelle 1996 myönnetyn lohikiintiön täyttymisen vuoksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten Latvian kalastusta koskevaan määräysvaltaan kuuluvilta vesialueilta pyytämän lohisaaliin hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleen lastaus ja purku on kielletty tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996 ja sitä sovelletaan vuoden 1996 loppuun saakka.

1) Neuvoston asetus (EY) N:o 3084/95; EYVL N:o L 330, 21.12.1995, s. 86
2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93; EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Jaakko Autio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.