759/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksenvoimaantulosäännöksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta 7 päivänä kesäkuuta 1995 annetun asetuksen (849/95) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti:


2. Asetuksen 30 §:n 3 momentin, 32 a §:n 2 momentin, 36 §:n 1 momentin, 39 §:n 3 momentin, 40 §:n, 41 §:n 1 momentin, 53 a §:n, 57 §:n 1 momentin, 58 §:n 2 momentin, 59 ja 60 §:n, 64 §:n 5 ja 6 momentin, 66, 67, 69 ja 70 §:n, 97 §:n 1 momentin, 216 §:n 1 momentin ja 218 §:n 1 momentin muutokset koskevat ajoneuvoa, jolle myönnetään EY-tyyppihyväksyminen tai joka tyyppikatsastetaan uuteen mallisarjaan kuuluvana 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen tai joka otetaan käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen. Edellä sää- detystä poiketen 30 §:n 3 momentin muutos koskee kuitenkin monivaiheisesti tyyppihyväksyttävää M1- ja L-luokan ajoneuvoa sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tyyppikatsastettavasta N-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutettavaa ajoneuvoa tyyppihyväksymisessä tai tyyppikatsastuksessa 1 päivästä tammikuuta 1998 ja käyttöönotossa 1 päivästä tammikuuta 2000.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 92/53/ETY; EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 1

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.