744/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta 1 päivänä huhtikuuta 1960 annetun lain (170/60) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1648/91), ja

muutetaan 4 §, sellaisena kuin se on mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti:

4 §

Valtuuskunnan sihteeristötehtävät hoidetaan eduskunnan kansliassa. Valtuuskunnan henkilöstön määrää eduskunnan kansliatoimikunta, valtuuskunnan sihteerit kuitenkin valtuuskuntaa kuultuaan.

Lain voimaan tullessa Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kanslian hen- kilöstö siirtyy eduskunnan kanslian henkilöstöksi.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 97/96
HaVM 12/96
EV 115/96

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.