737/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna1996 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään tapahtuneessa esittelyssä päättänyt

muuttaa peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1996 26 päivänä huhtikuuta 1996 antamansa päätöksen (307/1996) 2 §:n seuraavasti:

2 §
Satotaso

Peltokasvien tuen määrittelevänä satotasona käytetään viljoille ja palkokasveille A alueella 3,4 tn/ha, B―C1 alueella C1 alueen saaristoa lukuunottamatta 2,8 tn/ha ja C1 alueen saaristossa sekä C2―C4 alueella 2,3 tn/ha. Satotaso öljykasveille on koko maassa 1,59 tn/ha.

Tässä päätöksessä A―C alueilla tarkoitetaan maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996 maksettavista tuista annetussa valtio-neuvoston päätöksessä (1785/1995) sekä maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (413/1995) tarkoitettuja vastaavia alueita.


Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä lokakuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Risto Jokio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.