717/1996

Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1996

Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojenkeskimääräisistä markkamääristä vuonna 1997

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 10 §:n ja 23 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset- ja ammatilliset erityisoppilaitokset sekä ammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 12―14 ja 14 a §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä oppilasta kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on

1) peruskoulussa 19 545 markkaa;

2) lukiossa 17 179 markkaa;

3) ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 34 439 markkaa; sekä

4) ammattikorkeakoulussa 27 453 markkaa.

2 §
Kansalaisopistot ja musiikkioppilaitokset

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 15 ja 16 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on

1) kansalaisopistossa 300 markkaa; sekä

2) musiikkioppilaitoksen ammatillisessa koulutuksessa 305 markkaa ja muussa koulutuksessa 227 markkaa.

3 §
Kirjastot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä kunnan asukasta kohti vahvistettu kirjaston keskimääräinen markkamäärä on 217 markkaa.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 1997 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien, jollei 2 momentista muuta johdu. Päätöstä sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 1997.

Valtioneuvosto vahvistaa vuodelle 1997 uudet yksikköhintojen keskimääräiset markkamäärät, jos hyväksytty valtion talousarvio ja sen yhteydessä annetut lait poikkeavat tässä päätöksessä tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle 1997.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1996

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Apulaisosastopäällikkö
Simo Juva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.