700/1996

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään väliaikaisesti 19 päivänä joulukuuta 1927 hyväksyttyyn eduskunnan työjärjestykseen uusi 3 a § ja 63 §:ään, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1974 tehdyssä eduskunnan päätöksessä, uusi 2 momentti seuraavasti:

3 a §

Valtiopäiväjärjestyksen 8 a §:ssä tarkoitetun edustajan tulee viimeistään kolmantena päivänä kello 12, siitä kun hänen valtakirjansa on tullut hyväksytyksi Euroopan parlamentissa tai kun hänen kansanedustajan valtakirjansa on tullut tarkoitetuksi, ilmoittaa eduskunnan puhemiehelle, hoitaako hän edustajantointaan vai toimiiko hän edustajana Euroopan parlamentissa. Mikäli hän ilmoittaa toimivansa edustajana Euroopan parlamentissa, hänen edustajantoimen hoitamisessa keskeytyy silloin, kun hänen sijaansa varamiehenä tulleen edustajan valtakirja on tarkastettu. Jos edustaja ei tee mainittua ilmoitusta, hänen katsotaan jatkavan edustajantoimen hoitamistaan.

63 §

Jos edustaja ilmoittaa tämän työjärjestyksen 3 a §:n mukaisesti, että hän toimii edustajana Euroopan parlamentissa, tulee eduskunnan sihteerin viipymättä ilmoittaa tästä asianomaisen vaalipiirin keskuslautakunnalle.


Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1996 ja se on voimassa siihen asti, kunnes kolme päivää on kulunut siitä päivästä, jona vuonna 1999 Suomessa toimitetuissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa valittujen edustajien valtakirjat on hyväksytty Euroopan parlamentissa.

Tällä eduskunnan päätöksellä kumotaan eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta 9 päivänä helmikuuta 1995 tehty eduskunnan päätös (238/95).

PNE 1/96
PeVM 5/96

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1996

Eduskunnan puolesta


Riitta Uosukainen puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.