699/1996

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1927 hyväksytyn eduskunnan työjärjestyksen 53 a §, sellaisena kuin se on 10 päivänä marraskuuta 1987 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (1078/87), sekä

muutetaan 41 §:n 3 momentti ja 52 d §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (698/93), seuraavasti:

41 §

Pääministerin ilmoitusta ja valtiopäiväjärjestyksen 36 b §:n mukaista asiaa ei voida panna pöydälle.

52 d §

Keskustelussa, joka käydään valtiopäiväjärjestyksen 36 a §:ssä säädetyn pääministerin ilmoituksen johdosta tai 1 momentissa tarkoitetusta asiasta, edustajien tulee esittää puheenvuoronsa paikaltaan sekä pääministerin ja muiden valtioneuvoston jäsenten puheenvuoronsa pääministerin ilmoitusta lukuun ottamatta heille istuntosalissa varatuilta paikoilta sen estämättä, mitä 38 §:ssä säädetään.


Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996.

PNE 1/96
PeVM 5/96

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1996

Eduskunnan puolesta


Riitta Uosukainen puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.