687/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1996

Valtiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista

Valtiovarainministeriö on päättänyt valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/94):

1 §
Soveltamisala

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta sekä JHTT-yhteisöstä annetussa asetuksessa (926/91) tarkoitetun julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunta) suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän päätöksen mukaisesti.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista JHTT-lautakunta perii kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) tutkintomaksu JHTT-tutkintoon osallistuvalta 850 mk;

2) JHTT-yhteisöksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 1 700 mk;

3) maksu JHTT-luetteloon merkitsemisestä ja tilintarkastajatodistuksesta sekä henkilöiden että yhteisöjen osalta yhteensä 300 mk;

4) JHTT-toimintaselvityksen käsittelymaksu henkilöltä 300 mk; sekä

5) JHTT-toimintaselvityksen käsittelymaksu yhteisöltä 1 500 mk.

Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun maksun lisäksi JHTT-yhteisöltä peritään käsittelymaksuna JHTT-yhteisön palveluksessa JHTT-toimintaselvityksen jättämistä edeltävän tilikauden päättyessä olevien JHTT-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 500 mk kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä, kuitenkin enintään 10 000 mk.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, jotka lautakunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) valokopiot ja muut jäljennökset;

2) julkaisut; sekä

3) lautakunnan järjestämä koulutus.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista 7 päivänä lokakuuta 1992 annettu valtiovarainministeriön päätös (898/92).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1996

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.