668/1996

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996

Asetus vuonna 1996 toimitettavissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa ja kunnallisvaaleissaennakkoäänestyspaikkoina Ahvenanmaan maakunnassa toimivista postikonttoreista

Oikeusministerin esittelystä ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen suostumuksella säädetään Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (272/95) 18 §:n 3 momentin, kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) 64 §:n 1 momentin ja 65 §:n 2 momentin, 12 päivänä toukokuuta 1972 annetun kunnallisvaalilain (361/72) 60 §:n 1 momentin ja 61 §:n 2 momentin sekä 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/91) 32 §:n nojalla,

sellaisina kuin niistä ovat Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista annetun lain 18 §:n 3 momentti 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1645/95), kansanedustajain vaaleista annetun lain 64 §:n 1 momentti ja 65 §:n 2 momentti samana päivänä annetussa laissa (1643/95) sekä kunnallisvaalilain 60 §:n 1 momentti ja 61 §:n 2 momentti samana päivänä annetussa laissa (1648/95):

1 §

Vuonna 1996 toimitettavissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa ja kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoja Ahvenanmaan maakunnassa ovat tähän asetukseen liitetyssä luettelossa mainitut postikonttorit.

2 §

Vaalitoimitsijan 1 §:ssä tarkoitettuun ennakkoäänestyspaikkaan määrää Ahvenanmaan posti. Vaalitoimitsijaksi määrätään Ahvenanmaan postin palveluksessa oleva henkilö.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä syyskuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden kansanedustajain vaaleista annetun lain ja kunnallisvaalilain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 18 päivänä joulukuuta 1992 annettu asetus (1362/92).

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Liite PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.