638/1996

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1996

Laki näkövammaisten kirjastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Näkövammaisten kirjastotoimintaa varten on asianomaisen ministeriön alainen näkövammaisten kirjasto.

Näkövammaisten kirjasto toimii suomenja ruotsinkielisenä.

2 §

Näkövammaisten kirjaston tehtävänä on antaa näkövammaisille ja muille asiakasryhmille, jotka vamman tai sairauden vuoksi eivät voi käyttää tavallisia kirjastoaineistoja, mahdollisuus tiedonsaantiin, opiskeluun, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen ja virkistykseen.

Tehtävänsä toteuttamiseksi kirjasto:

1) tuottaa ja lainaa piste-, ääni-, elektronista ja muuta erikoisvalmisteista kirjastoaineistoa;

2) tuottaa oppi- ja kurssiaineistoa kaikille koulutusasteille;

3) myy tuottamaansa aineistoa yksityisille, kirjastoille ja muille laitoksille;

4) opastaa asiakkaitaan kirjaston käytössä ja tiedonhaussa sekä

5) toimii alansa asiantuntijalaitoksena.

3 §

Näkövammaisten kirjastolla on johtokunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

4 §

Näkövammaisten kirjaston lainauspalvelut ovat kirjastonkäyttäjille maksuttomia.

Muiden suoritteiden osalta noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

5 §

Näkövammaisten kirjastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoitus- ja testamenttivaroja.

6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Tällä lailla kumotaan näkövammaisten kirjastosta 9 päivänä tammikuuta 1978 annettu laki (11/78) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 61/96
SiVM 4/96
EV 84/96

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.