610/1996

Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 1996

Valtioneuvoston päätös puunkorjuutyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä

kumonnut puunkorjuutyön järjestysohjeista 17 päivänä huhtikuuta 1986 annetun valtioneuvoston päätöksen (289/86) 2 §:n 2 momentin, 12 §:n 3―5 momentin ja 15 §:n,

muuttanut 10 §:n otsikon ja 2 momentin sekä 14 §:n sekä

lisännyt 1 §:ään uuden 2 momentin, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 10 §:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämän päätöksen 10 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan puunkorjuutyön lisäksi muuhunkin metsätyöhön ja siihen liittyvään työhön.


10 §
Taukotilat ja majoitus

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöille asianmukaisen majoituksen tai edestakaisen kuljetuksen, jos työmaa sijaitsee niin etäällä työntekijän asunnosta, ettei voida kohtuudella edellyttää työntekijän kulkevan sinne päivittäin omalla kustannuksellaan. Jos on sovittu siitä, että työntekijä suorittaa matkan omatoimisesti, tulee työnantajan suorittaa työntekijälle kohtuullisena pi- dettävän matkan ylittävältä osalta kulkemiskorvaus. Tien laadun edellyttäessä kävelemistä tai sitä vastaavaa kulkemistapaa on korvaus maksettava kolme kilometriä ylittävän matkan osalta.

Jos matkaan kuluva aika työnantajan järjestämässä kuljetuksessa ylittää kohtuullisena pidettävän työmatka-ajan, tulee työntekijälle vastaavasti maksaa matka-ajan korvausta.

14 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Helsingissä 8 päivänä elokuuta 1996

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.