598/1996

Annettu Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1996

Asetus Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissätapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräystenhyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Ateenassa 15 ja 21 päivänä marraskuuta 1995 suoritetulla noottienvaihdolla Suomen tasavallan ja Kreikan tasavallan välillä lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetulla lailla (597/96) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 4 päivänä huhtikuuta 1996 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 5 päivänä heinäkuuta 1996, on voimassa 4 päivästä elokuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 4 päivänä huhtikuuta 1996 annettu laki (597/96) ja tämä asetus tulevat voimaan 15 päivänä elokuuta 1996.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 59/96)

Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.