566/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 päivänä elokuuta 1946 annetun lain (608/46) 10 b §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (34/89), seuraavasti

10 b

Poikkeuslupajaoston puheenjohtajana on työsuojelulautakunnan puheenjohtaja ja muina jäseninä työsuojelulautakunnan yksi työnantaja- ja yksi työntekijäjäsen, jotka asianomainen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto määrää tähän tehtävään lautakunnan toimikaudeksi. Samaksi ajaksi työsuojelutoimisto määrää kummallekin viimeksi mainitulle jäsenelle kaksi henkilökohtaista varajäsentä lautakunnan työnantaja- ja työntekijäjäsenistä ja näiden varajäsenistä. Jäsenen tai varajäsenen paikan tullessa avoimeksi kesken toimikauden täytetään paikka jäljellä olevaksi ajaksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.