556/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä heinäkuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös naudanlihantuottajille vuonna 1996 suoritettavista lisämaksuista ja niiden hakuajoista

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/94) 11 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Euroopan unionin neuvoston 8 päivänä heinäkuuta 1996 antaman asetuksen (EY) N:o 1357/96 1 artiklan mukaiset lisämaksut myönnetään, ilman erillistä hakemusta, jokaisen neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 805/68 tarkoitetun sonni- ja emolehmäpalkkion osalta. Nämä lisämaksut maksetaan vuoden 1995 maksatusten perusteella suoraan naudanlihantuottajille. Lopullinen lisämaksun suuruus tuottajaa kohden määräytyy, edellä mainitun asetuksen (EY) N:o 1357/96 mukaisesti, vuoden 1996 palkkioiden perusteella. Sanotun asetuksen perusteella takaisinperinnät ja uudet lisämaksut suoritetaan keväällä 1997.

2 §

Euroopan unionin neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 1357/96 4 artiklan a kohdan mukainen lisämaksu maksetaan kaikille yli 130 kg:n painoisille maalis-, huhti-, touko-, kesä- ja heinäkuussa teurastetuille sonneille, hiehoille ja lehmille. Tuottajan on haettava lisämaksua erillisellä hakemuksella. Kyseinen hakuaika on 1.8.1996-23.8.1996. Eläinkohtainen lisämaksun suuruus määräytyy vasta, kun maksuun oikeutettujen teurastettujen eläinten lukumäärä on tiedossa.

3 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä heinäkuuta 1996.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 805/68; EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 63
Neuvoston asetus (EY) N:o 1357/96; EYVL N:o L 175, 13.7.1996, s. 9

Helsingissä 25 päivänä heinäkuuta 1996

Ministeri
Kari Häkämies

Ylitarkastaja
Tiina Malm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.