551/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1994 Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetulla lailla (550/96) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 28 päivänä kesäkuuta 1996 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, tulee voimaan 7 päivänä elokuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Venäjän kanssa yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 28 päivänä kesäkuuta 1996 annettu laki (550/96) ja tämä asetus tulevat voimaan 7 päivänä elokuuta 1996.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 52/96)

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.