474/1996

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp kalastustuotteille, valmisteille ja jalosteille asetettavat hygieniavaatimukset ( kalahygieniapäätös) 1 14/EEO/96 31.5.1996 1.7.1996
MMMp vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa ja niiden valvonnasta annetun päätöksen nr 8/EEO/94 liitteen muuttaminen2) 12/EEO/96 28.5.1996 1.7.1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavan päätöksen:
MMM EEOp afrikkalaisen hevosruton vastustaminen3) 13/EEO/96 3.6.1996 1.7.1996

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousminis- teriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (90)1601.

1)Neuvoston direktiivi 91/493/ETY; EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 15
Neuvoston direktiivi 95/71/EY; EYVL N:o L 332, 30.12.1995, s. 40
Komission päätös 93/51/ETY; EYVL N:o L 13, 21.1.1993, s. 13
Komission päätös 93/140/ETY; EYVL N:o L 56, 9.3.1993, s. 42
Komission päätös 94/356/EY; EYVL N:o L 156, 23.6.1994, s. 50
Komission päätös 95/149/EY; EYVL N:o L 97, 29.4.1995, s. 84
2) Neuvoston direktiivi 86/363/ETY; EYVL N:o L 221 7.8.1986, s. 43
Neuvoston direktiivi 91/492/ETY; EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 1
Neuvoston direktiivi 91/493/ETY; EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 15
Neuvoston direktiivi 94/29/ETY; EYVL N:o L 189, 23.7.1994, s. 67
Neuvoston direktiivi 95/39/EY; EYVL N:o L 197, 22.8.1995, s. 29
Neuvoston direktiivi 95/71/EY; EYVL N:o L 332, 30.12.1995, s. 40
Komission päätös 93/351/ETY; EYVL N:o L 144, 16.6.1993, s. 23
3)Neuvoston direktiivi 92/35/ETY; EYVL N:o L 157, 10.6.1992, s. 19

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1996

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.