447/1996

Annettu Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/94) 3 §:n 3 momentti ja 7 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti 31 päivänä tammikuuta 1995 annetussa asetuksessa (140/95) ja 7 §:n 3 momentti 30 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa asetuksessa (941/95), seuraavasti:

3 §
Päätoimiset opinnot

Päätoimiseksi katsotaan myös opiskelu aikuislukiossa tai ammatillisen oppilaitoksen iltalinjalla, kun aiemmin vähintään kahden kuukauden ajan päätoimisia opintoja harjoittanut henkilö on siirtynyt harjoittamaan samoja opintoja iltaopiskelijana.


7 §
Lukuvuoden tukikuukausien määrä

Muussa oppilaitoksessa opiskelevalle opintotuki myönnetään seuraavasti:

1) kahdeksaksi kuukaudeksi, jos työpäivien lukumäärä on vähintään 160;

2) yhdeksäksi kuukaudeksi, jos työpäivien lukumäärä on vähintään 180;

3) yhdeksäksi ja puoleksi kuukaudeksi, jos työpäivien lukumäärä on vähintään 190;

4) 10 kuukaudeksi, jos työpäivien lukumäärä on vähintään 200;

5) 11 kuukaudeksi, jos työpäivien lukumäärä on vähintään 220; sekä

6) 12 kuukaudeksi, jos työpäivien lukumäärä on vähintään 240.

Kahdeksaa kuukautta lyhyempää koulutusta varten opintotuki myönnetään täysien opiskelukuukausien mukaan. Opiskelun alkamis- ja päättymiskuukausista lasketaan kuitenkin täysi tukikuukausi, jos näinä kuukausina on lukukauteen sisältyviä päiviä yhteensä vähintään 16.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.