445/1996

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Asetus eläinlääkärin oikeudesta luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintää varten annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan eläinlääkärin oikeudesta luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintää varten 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun asetuksen (1135/87) 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 2 momentti ja 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Kun eläinlääkäri harjoittaa eläinlääkärintointa toisen palveluksessa, saa vain eläinlääkäri päättää lääkkeiden luovuttamisesta eläinlääkintää varten, ja eläinlääkärin on vastattava siitä, että lääkkeiden luovuttamisesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. Eläinlääkärin vastaanoton palveluksessa oleva eläinlääkäri saa luovuttaa myös lääkkeitä, jotka kyseisen vastaanoton vastaava eläinlääkäri on hankkinut apteekista tai lääketukkukaupasta.

3 §

Eläinlääkäri ei saa luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle sellaisia alkoholipitoisia lääkkeitä, joita voidaan käyttää juopumistarkoitukseen, eikä huumausainelain (1289/93) 2 §:n tarkoittamia huumausaineita sisältäviä lääkkeitä.


4 §

Eläinlääkärin on annettava eläimen omistajalle tai haltijalle kirjallinen selvitys luovuttamistaan lääkkeistä. Kirjallisessa selvityksessä on oltava seuraavat tiedot:

1) eläimen omistajan nimi;

2) eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot;

3) luovutusajankohta ja -paikka;

4) lääkkeiden nimet ja määrät;

5) lääkkeille määrätty varoaika;

6) lääkkeiden käyttötarkoitus ja käyttöohje;

7) lääkkeiden hinnat eriteltyinä sekä

8) eläinlääkärin nimi tai tunnusnumero.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.